Ventralen

Stressregulering, traumeterapi, TRE kurs, veiledning og fagformidling

Navnet "Ventralen" er inspirert av Ventral Vagus som er den delen av vårt autonome nervesystem som sørger for at vi kan oppleve trygghet, lek, kreativitet, nysgjerrighet, og god sosial kontakt med andre mennesker og dyr. 

Mine videreutdanninger innen Tension, stress and trauma release (TRE) og Somatic Experiencing (SE) bygger begge på teori om at stress, sorg, sjokk, traumer og livssmerte kan ta oss ut av dette ventrale vinduet, også kalt toleransevinduet, og over i overlevelsesmodus som kamp, flukt og eller frys responser. Disse responsene skaper en forhøyet stressenergi i nervesystemet som gjør at muskler spenner seg, fokuset blir skjerpet og kroppen gjør seg klar til å forsvare seg. En slik høy aktivering over tid kan føre til ulike plager og ubalanser i både kropp, tanker og følelser. Også det travle hverdagslivet med forventninger, tidspress og høye skuldre kan skape ubalanser i det autonome nervesystemet, hvis belastningene vedvarer over tid.

Hos Ventralen forsøker vi sammen å finne ulike måter å forløse denne høye aktiveringen og dysreguleringen på for å gjenskape balanse og finne tilbake til normale funksjoner, egen kraft, fleksibilitet og vitalitet. Igjennom metodene SE og TRE kan jeg bidra med å gi stabilisering, reguleringsstøtte og terapeutiske intervensjoner til deg i din prosess. 

SE® - Somatic Experiencing

En kroppsorientert samtaleterapi for trygg regulering av det autonome nervesystemet

SE® er en kroppsorientert samtaleterapi basert på nevrobiologiske prinsipp og gir reguleringsstøtte til personer med høy aktivering i kroppen. Symptomer på en forhøyet aktivering kan fremstå som fysisk, emosjonell og/eller relasjonell smerte, som tankekjør, engstelse, depresjonslignende følelser, og/eller syndromer som hodepine/migrene, svimmelhet, lys- og lydsensitivitet ect. Som SE terapeut er min fremste oppgave å gi rguleringsstøtte til det autonome nervesystemet. Hensikten er å gjenopprette normale funksjoner i nervesystemet, samt styrke forbindelsene mellom kropp, sanser, følelser og tanker slik at organismen igjen kan finne sin naturlige fleksibilitet og vitalitet. Økt fleksibilitet i nervesystemet gir økt funksjon og sterkere motstandskraft i møte med hverdagens utfordringer og ofte mindre smertetrykk. 

Ved å jobbe skånsomt og med riktig støtte for den enkelte kan man forløse denne høyaktiverte tilstanden i kroppen som skaper spenninger og smertetilstander.  

Jeg tilbyr individuelle SE sesjoner til privatpersoner, både oppmøte konsultasjoner og e-konsultasjoner. 

I tillegg skreddersyr jeg veiledning, oppfølging og reguleringsstøtte etter behov til ansatte og ledere i hjelpeyrker.  

Mer informasjon om SE®: 

https://traumahealing.org/ 

https://www.somaticexperiencing.com/


TRE® - Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises


Trygge øvelser for en naturlig regulering av det autonome nervesystemet

TRE® er en serie med enkle, men effektive selvregulerende øvelser og en metode som bidrar til å løse opp og frigjøre dype spenninger i kroppens kjernemuskulatur. Vi jobber med å løse opp i fysiske, relasjonelle og emosjonelle spenninger som kan skyldes hverdagslivets høye skuldre, sorg, sjokk, traumer eller langvarig stress.

Øvelsene aktiverer en naturlig skjelverefleks, som frigjør muskulære spenninger, åpner bindevev og beroliger nervesystemet. Slik reguleres stress og de fleste oppnår dyp hvile i kroppen etter en økt med TRE. Når TRE blir utført på en trygg måte kan øvelsene minske muskelspenninger og smerter, søvnproblemer, stress, indre uro, tankespinn mm. Øvelsene er enkle og skånsomme og kan anvendes av de fleste. 

Jeg tilbyr TRE både individuelt og i grupper, i tillegg til kurs, workshops, retreats og fagdager til bedrifter.

Mer informasjon: https://traumaprevention.com/


Fagformidling

Migrasjon, stress- og traumeforståelse


Jeg tilbyr fagformidling og foredrag innen stress- og traume relaterte tema. Eksempler på tema kan være:

-   Traumer og det autonome nervesystemet, utbrenthet, overinvolvering, sekundærtraumatisering, omsorgstrøtthet, stressregulering, migrasjon og traumatisering.

Terapihund

Mer informasjon kommer...


Luna, min Cobberdog doodle, er fortsatt ung valp og må få tid til å leke, utforske verden, lære nye ting og utvikle seg. Hvis alt går etter planen skal hun etter hvert bli sertifisert terapihund.

Send meg en forespørsel så vil jeg ta kontakt med deg så raskt som mulig.