Mine tjenester

Trygghet - Fleksibilitet - Resilience

Trygghet

Mennesket som selvorganiserende vesen

Mennesket har en enorm evne til å tilpasse seg nye situasjoner og reorganisere seg selv etter overveldende hendelser. Når vi har opplevd noe vanskelig søker vi gjerne trygghet og støtte i nære relasjoner. På denne måten bearbeider vi naturlig det vi har opplevd. Noen finner også den støtten de trenger i gjennom aktiviteter, trening eller hobbyer som også gir følelse av trygghet. Slik klarer vi mennesker å stabilisere oss selv etter et sjokk eller vanskelige erfaringer, og håndterer på denne måten de reaksjonene vi får enten det er følelser, vanskelige tanker eller fysiske smerter. 

Det er de gangene vi ikke klarer å finne trygghet igjen, enten i kroppen eller relasjonelt, at det vi har opplevd kan bli med oss som et ekko fra fortiden. Selv om den vanskelige situasjonen nå er over og man reelt sett er trygg, kan minner, tanker, følelser eller fysisk smerte sitte igjen i organismen og gi ulike plager.  Når fortiden blir værende med oss i nåtiden forstår vi dette som traumer som er fastlåste i nervesystemet. SE og TRE er begge metoder som kan hjelpe til å forløse den energien som er fastlåst.   

Fleksibilitet

Mer info kommer

...

Resilience

Mer info kommer

...