Digitale tjenester

Psykoedukasjon, reguleringsstøtte, veiledning (60 min)

1100 NOK

Walk and talk

Jeg bruker naturen som arena for terapeutisk arbeid og tilbyr reguleringsstøtte i kombinasjon med nærværsøvelser og Somatic Experiencing (60-90 min).

1100 NOK

Somatic Experiencing

Individuell sesjon (50 min)

1100 NOK

TRE

Individuell sesjon (50 min)

1100 NOK

Gruppetime TRE

6 ukers kurs, en gruppetime per uke à 90 min.

Pris gjelder per person. Minimum 6 personer for å gjennomføre kurset.

2500 NOK

Tilbud til bedrifter

Fagdag, fagformidling, gruppeivaretakelse (120 min.) 

For andre henvendelser ta kontakt for tilbud.

3000 NOK