Om meg

Opptatt av helhet, mening og sammenheng

Johanne S. Fjelde

De siste 20 årene har jeg arbeidet med mennesker i sårbare livssituasjoner, både som terapeut, fostermor, avdelingsleder, familieveileder og prosjektleder. Dette har gitt meg bred kompetanse, innsikt og dyp respekt for livet som jeg tar med meg inn i menneskemøtene som terapeut. I tillegg har jeg selv lært av dype prosesser som har gitt meg verdifull erfaring i mine møter med medmennesker. Faglig har jeg alltid etterstrebet et helhetlig blikk, et blikk som ikke reduserer og kategoriserer, men som rommer, balanserer og nyanserer. 

Siden 2012 har jeg stort sett jobbet med migrasjon- og integreringsarbeid av nyankomne flyktninger i ulike roller. Det var igjennom dette arbeidet jeg ble introdusert til traumefaget. Selv om ordet traumer høres voldsomt ut for mange, handler faget i stort ofte om å skape motpoler til det som er skremmende eller smertefullt. Skape et rom for trygg kontakt innover med seg selv, og utover med omverden, mennesker og natur. Regulering av stress og traumer handler ofte om å styrke følelsen av autonomi, kontakt med egen kropp, egne grenser og styrke opplevelsen av å eie sitt eget rom. Dette føles ofte vitaliserende og kraftfullt, og kan øke både handlekraft og værekraft i seg selv og i eget liv.  

Denne tilnærmingen til egenomsorg, healing og tilfriskning gir sterk mening for meg både faglig og personlig og jeg har siden 2012 vært i kontinuerlig videreutdanning og kursing i faget. Igjennom denne prosessen har jeg utviklet en dyp tillit til  kroppsorienterte metodene, hvor kropp og sinn blir mer integrert og som støtter organismen i å finner tilbake til sin naturlige fleksibilitet og vitalitet. Nå brenner jeg for å kunne støtte andre i sine utviklingsprosesser.


Utdannelse

 • 2023 Naturbasert Terapeutisk Arbeid, UiA (høsten -23)
 • 2019 Somatic Experiencing (utdannet SEP juni 2022)
 • 2020 TRE instruktør. TRE® - Tension, Stress and Trauma release.
 • 2018 Veiledningsteori - veiledningspedagogikk og veilederrollen, UiS
 • 2012 Master i Sosialantropologi, "Homo Ludens - om lek, kreativitet og improvisasjon i møte med det ukjente", NTNU
 • 2008 Sosialpedagogikk, UiO
 • 2008 Bachelor i Samfunnsvitenskap, med fordypning i sosialantropologi, "Diagnostiseringsepidemien", NTNU.
 • 2004 Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens,    BI Stavanger

Kurs

 • 2023 "Essential strategies in working with sexual traumas and sexuality" Ariel Giaretto  
 • 2023 "Imagination, Dreams and SE", Peter Levine
 • 2021 Fordypningskurs i traumebearbeiding med voksne, Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT)
 • 2020 Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden. DR. Urs Rentsch - v/ Barbro Andersen.
  Deltok som assistent. 
 • 2020 Grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandlng for voksne, RVTS Øst
 • 2018 Schizofrenidagene Stavanger, "When the Body Says No/Compassion Fatigue in Therapists" Gabor Matè
 • 2017 Introduksjonskurs i Somatic Experiencing metoden, spesialist i klinisk psykologi Barbro Andersen - Norsk psykologiforening
 • 2017 Ikke voldelig kommunikasjon (IVK)
 • 2017 PRIDE opplæringsprogram Bufetat
 • 2017 Traumebevissthet hos hjelper, Dag Nordanger 
 • 2016 Septemberkonferansen - "Komplekse traumer"

  - Howard Bath bl.f 

 • 2015 Schizofrenidagene, Dan Siegel: Interpersonal Neurobiology; brain, trauma and emotions in psychotherapy.

 • 2015 - 2017 RVTS Vest, 2-årig kursing i tema:

  • Moderne traumeforståelse og traumebevisst omsorg
  • Organisasjonskultur
  • Traumebevisst omsorg og kultursensitivitet
  • VIVAT - førstehjelp ved selvmordsfare
  • Sekundærtraumatisering, egen - og kollega ivaretakelse
 • 2015 Til barns beste, Forandringsfabrikken

 • 2014 Psykologisk førstehjelp, Stavanger kommune

 • 2014 Grunnkurs om vold, overgrep og traumer, RVTS sør

Sertifisering

Somatic Experiencing (SEP)
TRE provider
VEKS kurs